o mnie / about me

Krzysztof z Tarnowa to mój pseudonim internetowy, naprawdę nazywam się Krzysztof Bełzowski. Z tematyką dawnego uzbrojenia zetknąłem się po raz pierwszy w szkole podstawowej. Od tego czasu zacząłem czytać na ten temat coraz więcej artykułów i książek. Nie zbieram uzbrojenia lecz wiedzę na jego temat. Z wykształcenia jestem technikiem plastykiem.

Christopher from Tarnow is my online nickname, real name is Christopher Bełzowski. On the subject of old weapons encountered in primary school. Since that time, I began to read about more and more articles and books. I do not collect weapons, but knowledge about it. By education I am a visual artist technician.

kret.jakub@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz