wstęp / introduction

W tej części bloga prezentuje wiedzę z zakresu bronioznawstwa i sztuk walki dotyczących tematycznie narzędzi a w tym broni jaką są laski. Terytorialnie działy obejmują cały świat i skupiłem je trzech formach, a więc mamy tutaj: teksty, ilustracje i publikacje.

In this part of the blog presents knowledge of weaponology and martial arts related topics including weapons and tools which are canes. Territorially sections cover the entire world and focused them three forms, so we have here: text, images and publications.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz