ilustracje / illustrations

Ilustracje zebrane tutaj pochodzą z książek (ich lista znajduje się poniżej) i są to fotografie eksponatów muzealnych jak i rysunki.

Illustrations gathered here come from books (these are listed below) and they are museum exhibits photographs and drawings.


  • Gloger Zygmunt - Encyklopedia staropolska
  • Hardsky Juraj, Haban Pavel - Czar broni białej - Dom Wydawniczy Bellona - Warszawa 2001
  • Jaiwant, Paul E. - Arms and armour, traditional weapons of India - Lustre Press Roli Books - 2005
  • praca zbiorowa - Encyklopedia broni 7000 lat historii uzbrojenia - Penta - Warszawa 1995
  • tygodnik Gość Niedzielny
  • Zabłocki Wojciech - Szable świata - Wydawnictwo BOSZ, Dom Wydawniczy Bellona - Kielce 2011


Anglia / England
Egipt / Egypt
Indie / India
Polska / Poland
Niemcy / Germany

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz