biblioteka / library

Dział ten jest poświęcony prezentacji literatury bronioznawczej dostępnej dla mnie. Poszczególne odnośniki odsyłają do opisu i zdjęcia okładki oraz przykładowych sześciu fotografii wnętrza danej książki.

This section is devoted to the presentation of literature weaponology available to me. Individual links refer to the description and photo of the cover and sample of six photographs of the interior of the book.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz