galeria / gallery

Ilustracje z tego działu dotyczą ciekawych typów uzbrojenia wartych pokazania.

Illustrations of this section apply to interesting types of weapons to do the show.
sala pierwsza / first hall
Zawiera ilustracje przedstawiające budowę i typologie oraz sposoby użycia, różnego rodzaju typów uzbrojenia.

Includes illustrations of the construction and typologies and methods of use, various types of weapons.
sala druga / second hall
Zawiera ilustracje przedstawiające konkretne przykłady uzbrojenia.

Includes illustrations showing concrete examples of weapons.
sala trzecia / third hall
Moja kolekcja scyzoryków.

My collection of pocketknives.
sala czwarta / fourth hall
Fotografie z wystaw muzealnych.

Photographs from museum exhibitions.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz