poniedziałek, 1 sierpnia 2016

sala trzecia / third hall

W tym dziale prezentuje moją kolekcje scyzoryków. Pasję zbieracką zapoczątkowała u mnie moja Mama, Podczas wyjazdów handlowych do Rosji kupowała rosyjskie scyzoryki dla mnie i mojego brata. Jak każdy fan serialu MacGyver marzyłem o szwajcarskim scyzoryku, niedostępnym w owych czasach w Polsce. W raz z dorastaniem rozdałem część swojej kolekcji, lecz sentyment do tego narzędzia pozostał. Po latach doszedłem do wniosku że powrócę do tej zbierackiej pasji. Poniżej zamieściłem spis prowadzący do opisów i zdjęć poszczególnych scyzoryków.

This chapter presents my collection of pocketknives. Passion gatherer started for me, my mother, during business trips to Russia to buy Russian penknives for me and my brother. As any fan of the show MacGyver dreamed of a Swiss penknife out of reach at that time in Poland. In the time of growing up handed out part of its collection, but sentiment remained to this tool. After many years, I came to the conclusion that I will return to this gatherer passion. Below I posted a list of leading to the descriptions and photographs of individual pocketknives.
  1. Niesygnowany scyzoryk typu niezbędnik
  2. Niesygnowany scyzoryk typu jeździeckiego
  3. Scyzoryk firmy Mil-Tec typu marynarskiego
  4. Scyzoryk firmy Muela typu navaja
  5. Niesygnowany scyzoryk typu niezbędnik
  6. Sygnowany JKR scyzoryk typu grzybiarskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz