czwartek, 20 października 2011

miecz na Dalekim Wschodzie

miecz
1. W japońskiej mitologii miecz jest symbolem jedności narodu. Pewnego razu człowiek łowiący perły przy wybrzeżu Amakusa dostrzegł leżący na skale i rozsiewający blask miecz. Przyniesiono go na brzeg, umieszczono w świątyni i otoczono należytą czcią. W okolicy nigdy już nie zanotowano trzęsień ziemi, a rybakom nie brakowało ryb.

Z Japonii pochodzi również opowieść o starożytnym mieczu wykonanym dla wielkiego księcia, który to miecz posiadał własnego ducha. Ducha tego widywano niekiedy nocami w pobliżu przylądka Fudo, w miejscu, gdzie na dnie oceanu spoczywał ów miecz. Oręż ten należał do Susanowo, a następnie do księcia Yamato.

2. Z tajskiej mitologii pochodzi legenda o królu Sisonie z Anan-ta Nakhon, który posiadał cudowny miecz, ale mógł go użyć tylko za zgodą Phra Sao, boga przeznaczenia i szczęścia na wojnie. Wystarczyło unieść miecz rankiem w dniu bitwy, a wszyscy nieprzyjaciele, którzy dostrzegli jego blask w promieniach słońca, ginęli. Jeśli jednak nie złożono stosownych ofiar Phra Sao, śmierć czekała także żołnierzy króla Sisona.

Knappert Jan - Mitologia Pacyfiku - Dom Wydawniczy Rebis - Poznań 2001 - s. 275-276

środa, 12 października 2011

uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów (XII-XIV w.)


autor: Świętosławski Witold
tytuł: Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów (XII-XIV w.)
tytuł oryginału: brak
tłumaczenie: brak
język: polski
wydawca: Wydawnictwo Templum
kod: ISBN 978-83-929218-8-2
numer wydania: II
miejsce wydania: Wodzisław Śląski
rok wydania: 2011
liczba stron: 120
format okładki: 29 x 21 cm
rodzaj okładki: miękka
rodzaj papieru: dobrej jakości papier
rodzaj łączenia: klejone
moja ocena: 5/5

opis:

Autor tej pracy naukowej podsumowuje stan badań na temat uzbrojenia koczowników Wielkiego Stepu. Korzysta ze źródeł pisanych, ikonograficznych, archeologicznych, etnologicznych i etymologicznych. Książkę napisano z pasją jasnym przejrzystym i wciągającym czytelnika stylem. Witold Świętosławski zawarł w niej również własne spostrzeżenia ponieważ specjalizuje się w tym obszarze bronioznawczym. Zaciekawiło mnie stwierdzenie autora mówiące, że szabla (krzywa, jednosieczna broń biała) powstała w skutek wygięcia się pałasza (prostej, jednosiecznej broni białej). Publikacja ta zawiera sporą polskojęzyczną i obcojęzyczną bibliografię. Dobrym pomysłem było umieszczenie w książce indeksu nazw osobowych, etnicznych i geograficznych. Na końcu tej pracy autor zawarł rysunki uzbrojenia zebrane w 32 tablicach całostronicowych. Odtwórców historycznych zainteresują pewnie również całościowe rekonstrukcje sylwetek koczowników w formie tekstu i rysunków. Podczas czytania zauważyłem kilka błędów w tej książce, wynikłych zapewne podczas składania tekstów. Myślę z całą pewnością, że nie wynikają one z niewiedzy autora. Szkoda, że kartki tej pracy złączono za pomocą słabego klejenia. W wyniku czego trzeba uważać przy czytaniu aby książka nie rozleciała się. Podsumowując stwierdzam, że jest to swoiste jedyne kompendium z tego zakresu bronioznawczego, jakie znalazłem na polskim rynku wydawniczym.

zdjęcia wnętrza książki:


spis treści:

1. Wstęp
2. Broń ochronna
2. 1. Ochrony tułowia
2. 1. 1. Pancerze płytkowe
2. 1. 2. Pancerze skórzane
2. 1. 3. Przeszywanice
2. 1. 4. Płytowe osłony kończyn
2. 1. 5. Kolczugi
2. 1. 6. Falery napierśne
2. 2. Hełmy
2. 3. Tarcze
3. Broń zaczepna
3. 1. Broń sieczna
3. 1. 1. Pałasze
3. 1. 2. Szable
3. 1. 3. Miecze
3. 2. Broń drzewcowa - włócznie
3. 3. Broń obuchowa
3. 3. 1. Topory i czekany
3. 3. 2. Buławy i buzdygany
3. 4. Broń strzelcza – łuki i strzały
3. 4. 1. Łuki
3. 4. 2. Strzały
4. Machiny bojowe
5. Broń prochowa
6. Gazy bojowe
7. Rząd koński
8. Pancerz koński
9. Oporządzenie jeździeckie
10. Znaki bojowe
11. Sylwetki późnośredniowiecznych wojowników Wielkiego Stepu
12. Bibliografia
13. Indeks nazw osobowych, etnicznych i geograficznych
14. Ryciny