niedziela, 10 lipca 2011

szable świata


autor: Zabłocki Wojciech
tytuł: Szable świata
tytuł oryginału: brak
tłumaczenie: brak
język: polski
wydawca: Wydawnictwo BOSZ, Dom Wydawniczy Bellona
kod: ISBN 978-83-7576-128-3, ISBN 978-83-11-12033-4
numer wydania: I
miejsce wydania: Kielce
rok wydania: 2011
liczba stron: 263
format okładki: 29 x 22 cm
rodzaj okładki: twarda
rodzaj papieru: dobrej jakości papier
rodzaj łączenia: szyte
moja ocena: 5/5

opis:

Praca ta jest poszerzonym opracowaniem książki tego samego autora pt.: Cięcia prawdziwą szablą. To starsze opracowanie jest unikatem trudnym do zdobycia, zarówno pod względem występowania jak i ceny (chodzi mi tu o kwotę kupna na znanym portalu aukcyjnym gdzie dochodziła nawet do 450 zł). Pod względem edytorskim to rozwinięte opracowanie jest znakomite. Zawiera zakładkę z taśmy oraz jest oprawione w twardą tekturę. Niestety wkradły się błędy w podpisach numerowych w tekstach do ilustracji. Na stronie 56 przy wykazie zatytułowanym - rodzaje jelców itd. - zamiast podpisów punktowych: 6, 7, 8 do poprawnych tekstów powinno się zastosować numeracje: 1, 2, 3, która występuje na opisywanej ilustracji. Na stronie 57 natomiast, inaczej, to na ilustracji przestawiającej rodzaje trzonków i głowic zastosowano złą numeracje, jest: 1,2,3,4 a powinna przedstawiać cyfry: 5, 6, 7, 8. Pomimo tych drobnych błędów książka ta jest warta uwagi miłośnika dawnego uzbrojenia. Wojciech Zabłocki ceniony architekt, szermierz szablista napisał swoją książkę z wielką pasją i wciągającym stylem. Prezentuje wiedzę z punktu widzenia praktyka a więc z punktu widzenia władania szablą w boju. Wszystkie rysunki, ilustracje wykonał sam autor ( w II części wykonane chyba w technice ołówka lub węgla). Są przejrzyste i czytelne. Wojciech Zabłocki poświęcił wiele lat na własne badania nad szablą. Warto spotkać się z tym autorytetem w sprawie szabli choćby podczas miłej lektury tej książki.

zdjęcia wnętrza książki:spis treści:

Przedmowa 7

CZĘŚĆ I Cięcia ostrą szablą 11
Zakres i założenia pracy 13
Metody badań 17
Stare traktaty szermiercze 18
Fragmenty pamiętników 21
Regulaminy wojskowe 24
Szermierka (rozwój historyczny) 27
Doświadczenia walki i ćwiczeń szablą bojową 35
Określenie przydatności poszczególnych egzemplarzy szabel 37
Analiza działań szermierczych 38
Postawa szermiercza i poruszanie się 38
Natarcia 39
Rodzaje cięć 39
Pchnięcia (sztychy) 42
Kierunek natarcia 43
Natarcia zwodzone 44
Wiązania, odbicia, zwarcia 45
Akcje obronne 46
Zasłony statyczne 46
Zasłony odbijające 48
Uniki 50
Odpowiedzi 51
Przeciwtempo 51
Linia 51
Natarcie autorskie 52
Badanie głowni 53
Szabla nr I - analiza konstrukcyjna 59
Typ nr Ia 60
Typ nr Ib 63
Typ nr Ic 64
Typ nr Id 66
Typ nr Ie 67
Szabla nr II - analiza konstrukcyjna 68
Typ nr IIa 71
Typ nr IIb 72
Szable ozdobne IIa i IIb 73
Typ nr IIc (szable krótkie) 74
Szabla nr III - analiza konstrukcyjna 75
Typ nr IIIa 75
Typ nr IIIb 76
Szabla nr IV - analiza konstrukcyjna 79
Szable polskie w typie broni siecznej zachodnioeuropejskiej 82
Pałasze 83
Koncerze 84
Szable obce 85
Szable tureckie 85
Szable tureckie z XVI wieku 86
Szable tureckie z rękojeścią anatomiczną 87
Szable tureckie z głowicą kulistą (1) 87
Szable tureckie z głowicą kulistą (2) 88
Pałasze tureckie 89
Szable węgierskie 89
Szable węgierskie z XVII wieku do walki pieszej 91
Szable arabskie 92
Szable wschodnie (damasceńskie) 92
Szable zachodnie (marokańskie) 93
Szable perskie 93
Szable rosyjskie 95
Szable kozackie 95
Szable mołdawskie (z rękojeścią anatomiczną) 95
Szable armeńskie (z rękojeścią anatomiczną) 96
Szable kaukaskie i zakaukaskie 96
Szable włoskie 97
Szable szwajcarskie 98

CZĘŚĆ II Najlepsze szable 101
Metoda opisu plansz rysunkowych 103
Metoda przedstawienia graficznego 104
Plansze rysunkowe szabel 107

Bibliografia 262

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz