wtorek, 26 lipca 2011

miecz w kulturze biblijnej, część 3

Miecz
Symbol walki, władzy i sprawiedliwości. W Apokalipsie św. Jana (Ap 1,9 i n.) z ust Bożych wychodzi miecz obusieczny. Dlatego też Chrystus-Sędzia trzyma miecz lub miecz i lilię, symbolizujące jego sędziowską władzę. Miecz trzyma Justitia, będącą personifikacją karzącej sprawiedliwości oraz symbolem rozdzielenia dobrego od złego. Cesarze i królowie noszą miecze na znak władzy świeckiej. Archanioł Michał walczy mieczem z diabłem (smokiem). Również św. Jerzy walczy mieczem ze smokiem. Wśród czterech jeźdźców jeździec z mieczem uosabia wojną (Ap 6,4). Przy wygnaniu Adama i Ewy z raju anioł z mieczem ognistym pilnuje drogi do drzewa życia. Judyta zabija mieczem Holofernesa. Dawid ścina głowę martwemu Goliatowi jego własnym mieczem. Podczas betlejemskiej rzezi niewiniątek żołnierze zabijają niemowlęta mieczami. W trakcie pojmania Jezusa św. Piotr mieczem obcina ucho jednemu z pachołków. Św. Jan Chrzciciela ścięto mieczem. Święty książę apostołów, Paweł, oraz inni święci trzymają miecze jako atrybuty wskazujące na ich męczeńską śmierć. Wielu wczesnochrześcijańskich męczenników po okrutnych torturach, które przetrwali bez obrażeń, ścięto mieczem np. św. Katarzyna Aleksandryjska. Św. Łucji z Syrakuzy przebito mieczem gardło. Siedem mieczy w sercu Maryi: Siedem Boleści Maryi. 

 Jezus jako Sędzia z mieczem w ustach; ilustracja według miniatury z ok. 1260 r.

Seibert Jutta - Leksykon sztuki chrześcijańskiej - Jedność - Kielce 2007 - s. 201

Od późnego średniowiecza słowa wypowiedziane przez Symeona podczas ofiarowania Jezusa w świątyni posłużyły do ukazywania Maryi jako Mater Dolorosa z siedmioma mieczami wbitymi w serce. Miecze te odnoszą się do następujących wydarzeń: proroctwo Symeona lub obrzezanie Jezusa; ucieczka do Egiptu; poszukiwanie dwunastoletniego Jezusa; pojmanie Chrystusa i niesienie krzyża; złożenie do grobu. 

Seibert Jutta - Leksykon sztuki chrześcijańskiej - Jedność - Kielce 2007 - s. 291

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz