sobota, 18 września 2010

słownik uzbrojenia historycznego


autor: Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław jun.
tytuł: Słownik uzbrojenia historycznego
tytuł oryginału: brak
tłumaczenie: brak
język: polski
wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
kod: ISBN 83-01-12390-7
numer wydania: II
miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2000
liczba stron: 184
format okładki: 20 x 13 cm
rodzaj okładki: twarda z obwolutą
rodzaj papieru: dobrej jakości papier i papier kredowy
rodzaj łączenia: szyte
moja ocena: 5/5

opis:

Słownik uzbrojenia historycznego zawiera najnowszą terminologię dawnego uzbrojenia. Książka jest interesującym przewodnikiem po różnych rodzajach broni najczęściej reprezentowanych w polskich zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Obejmuje zasadniczo terminy z okresu od X do pierwszej połowy XIX w. Zakres terytorialny wyznaczają obszary Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; uwzględniono ponadto wybrane rodzaje broni spoza tych terenów - głównie Indii, Japonii i Indonezji - szczególnie interesujące dla polskiego czytelnika ze względu na częstą obecność w naszych zbiorach. Książka została podzielona na rozdziały merytoryczne - poprzedzone wstępami a dopiero w ich ramach hasła ułożono w porządku alfabetycznym. Na odszukanie każdego terminu pozwoli zamieszczony na końcu książki indeks. Praca jest bogato ilustrowana, zawiera 218 rysunków i 32 tablice barwne ukazujące wspomniałe militaria ze zbiorów polskich. Słownik przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów - muzealników, dokumentalistów, historyków i historyków sztuki, jak również kolekcjonerów i miłośników dawnego uzbrojenia. 
(tekst ze skrzydełka okładki)

Niestety w tej naukowej, poważnej książce wkradł się błąd. Na stronie 8, przy opisie rękojeści japońskiej użyto terminu suchi na określenie metalowej nasadki, pierścienia trzonka rękojeści. Tylko w tej pracy spotkałem się z tym słowem, inni autorzy polscy (Henryk Socha, Krzysztof Polak) jak i zagraniczni (John M. Yumoto, Inami Hakusui, Richard Fuller, Ron Gregory) używają słowa fuchi zamiast suchi, które wydaje się być błędnym zapisem. Błędnie opisano również rysunek na stronie 13, gdzie wskazano ten element rękojeści japońskiej, podpisując go suchi.
Pomimo tego drobnego błędu, słownik ten jest najlepszym, moim zdaniem wstępnym wprowadzeniem w dziedzinę bronioznawstwa. Jest to minimum i podstawa w zakresie wiedzy jaką powinien posiadać miłośnik dawnego uzbrojenia.

zdjęcia wnętrza książki:


spis treści:

Wstęp VII
Wykaz skrótów XI
Broń sieczna 1
Części składowe i oporządzenie 3
Głownia 3
Rękojeść 5
Pochwa 10
Zawieszenie 12
Typy 18
Broń drzewcowa i obuchowa 49
Części składowe 51
Typy 54
Broń drzewcowa 54
Broń obuchowa 60
Broń miotająca 67
Części składowe i oporządzenie 70
Typy 74
Broń palna ręczna 79
Części składowe i oporządzenie 82
Typy 94
Broń artyleryjska 103
Części składowe i oporządzenie 105
Typy 108
Uzbrojenie ochronne 113
Części składowe 116
Typy 119
Oporządzenie jeździeckie 149
Części składowe 152
Typy 157
Varia 161
Aneks 169
Indeks 173
Spis ilustracji 184

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz